streaming video server for business phần mềm live broadcasting on the app store mua bán khóa vân tay adel cao cấp cho nhà bạn cách live broadcast trên facebook chuyên mua bánchuông cửa không dây ứng dụngweb lưu trữ trực tuyến miến phí video hosting private on youtube
Máy chiếu 3 Chip DLP hàng khủng cho phòng chiếu chuyên dụng
  Đang tải ... Xin vui lòng chờ ...

Danh mục sản phẩm

Nhận tin tức


Máy chiếu 3 Chip DLP hàng khủng cho phòng chiếu chuyên dụng

Cập nhật 22nd Apr 2013 @ 7:21 PM

Máy chiếu 3 Chip DLP hàng khủng cho phòng chiếu chuyên dụng


1. RLM W6
3chip1.jpg

-       3 chip DMD, đem lại màu sắc trung thực

-       Độ sáng 6000 lumen

-       Độ phân giải: Từ NTSC tới QXGA (1600x1200), bao gồm  HD (1920x1080)

-       RLM-W6 tiêu thụ ít hơn 33% năng lượng so với các máy chiếu khác

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực vừa và nhỏ, phòng họp, rạp chiếu phim,

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều máy chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc .

2. RLM W6

3chip2.jpg

 

-       3 chip DMD, đem lại màu sắc trung thực

-       Độ sáng 8000 lumen, HD

-       Độ phân giải: WUXGA (1920x1200)

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực vừa và nhỏ, phòng họp, rạp chiếu phim,

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều máy chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều kiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

3. NW12

-       3 chip DMD

-       Độ sáng 12000 lumen, HD

3chip3.jpg-       Độ phân giải: Từ NTSC tới UXGA (1600x1200), bao gồm HD (1920x1080)

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực vừa và lớn, phòng họp, rạp chiếu phim,  sự kiện trung bình

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều máy chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

4.  SLM-R12+

-      3chip4.jpg 3 chip DMD

-       Độ sáng 12000 lumen, HD

-       Độ phân giải: 1,400 x 1,050 pixels (SXGA+)

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực vừa và lớn, rạp chiếu phim, sự kiện

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều máy chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

5.  HDX W14

-       3chip5.jpg3 chip DMD

-       Độ sáng 14.000 lumen, HD

-       Độ phân giải: Từ NTSC tới QXGA (2,048x1536)

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực, sự kiện vừa và lớn

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều máy chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

6.  FLM HD14

-       3 chip DMD

-       Độ sáng 14000 lumen, HD

-       Độ phân giải: Từ NTSC tới QXGA (2048x1536)

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực, sự kiện  vừa và lớn

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều mày chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

7.  FLM HD20

-       3 chip DMD

-       Độ sáng 20.000 lumen, HD

-       Độ phân giải: Từ NTSC tới QXGA (2048x1536),

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       ứng dụng: khu vực, sự kiện lớn

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều máy chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

8.  FLM R22

3chip8.jpg-       3 chip DMD

-       Độ sáng 22.000 lumen, HD

-       Tính năng: hiển thị màn hình cong, ảnh trong ảnh, trộn cạnh, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực , sự kiện lớn

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều mày chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

9.  XLM HD30

3chip9.jpg-       3 chip DMD

-       Độ sáng 30.000 lumen, HD

-       Tính năng PIP, trộn cạnh, màn hình cong, chiếu 3D

-       Ứng dụng: khu vực rất lớn, sự kiến lớn

-       Giải pháp kết nối: cho phép kết nối nhiều máy chiếu để tạo độ sáng cao, chiếu vật thể kích thước lớn

-       Phần mềm điều khiển: cho phép bạn điều chỉnh giám sát máy chiếu từ trạm trung tâm , cho phép điều chỉnh hiển thị hình ảnh màu sắc

 


Chia sẻ với bạn bè :

 

Thegioimaychieu.com.vn

Tin tức mới nhất